SQL záradékok

Ismerkedj meg a legalapvetőbb és legfontosabb SQL záradékokkal, hiszen a következő záradékok elengedhetetlenek egy SQL lekérdezés felépítéséhez.

Comments
Adatbázis létrehozása SQL-ben: CREATE DATABASE utasítás példákkal 0
Adatbázis törlése SQL-ben: DROP DATABASE utasítás példákkal 0
Tábla létrehozása SQL adatbázisban: CREATE TABLE utasítás példákkal 0
Tábla módosítása SQL adatbázisban: ALTER TABLE utasítás példákkal (ADD, DROP COLUMN, ALTER/MODIFY COLUMN) 0
Tábla törlése SQL adatbázisban: DROP TABLE és TRUNCATE TABLE utasítások példákkal 0
Rekord hozzáadása SQL adatbázis táblájához: INSERT INTO utasítás példákkal 0
Rekord törlése SQL adatbázis táblájából: DELETE utasítás példákkal 0
Rekord módosítása, frissítése SQL adatbázis táblájában: UPDATE utasítás példákkal 0
Az SQL GROUP BY záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Elsődleges és idegen kulcs használata SQL-ben -PRIMARY KEY, FOREIGN KEY megszorítások bemutatása példákkal 0
SQL táblák összekapcsolása: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL HAVING záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL SELECT DISTINCT záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
SQL álnév (alias) használata adatbázis-lekérdezés során 0
SQL aggregáló, összesítő függvények: MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM 0
SQL LIMIT, SELECT TOP, FETCH FIRST, ROWNUM utasítások bemutatása példákkal 0
Index létrehozása SQL adatbázis-kezelőben (SQL CREATE és DROP INDEX utasítás) 0
Dátumok kezelése MySQL adatbázis-kezelőben (MySQL dátum és idő adattípusok) 0