JavaScript operátorok ismertetése (JS aritmetikai, értékadó, összehasonlító, logikai, bitenkénti és típus operátor bemutatása)

Ebben a leckében a JavaScript-ben fellelhető és használható operátorokkal fogunk megismerkedni. Mint például az aritmetikai, az értékadó, az összehasonlító, a logikai, a bitenkénti és a típus operátor.

Ingyenes JavaScript leckék, magyarul - JavaScript bejegyzések borítóképe

JavaScript operátorok ismertetése (JS aritmetikai, értékadó, összehasonlító, logikai, bitenkénti és típus operátor bemutatása)

Feltehetőleg már te is találkoztál az operátorok kifejezéssel, ha úgy gondolod, hogy nem, valószínűleg akkor is találkoztál már operátorral, csak nem tudsz róla. Hiszen az operátorok a matematikában is feltűntek. Ott a különböző műveleteket jelentették. Mi viszont ebben a leckében a JavaScript-ben fellelhető és használható operátorokkal fogunk megismerkedni.

Mik azok az operátorok?

Most is a WikiPédiát segítségül hívva definiáljuk a témánk főfogalmát: ,,Az algebrában és számítógéptudományban: műveleti jel, a műveletek elnevezésére használt szimbólum.”

Ebből kiindulva én úgy fogalmaznék, hogy operátoroknak nevezzük azokat a nem-szöveges szimbólumokat, amelyek valamilyen műveletet írnak le. A legegyszerűbb ilyen műveletek az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás. Ezek az alapvető operátorok minden programnyelvben megtalálhatóak, de ezenfelül is számos operátor létezik. Az operátorok programozási nyelvenként eltérhetnek, van amelyik többet tartalmaz, van amelyik kevesebbet, illetve van olyan nyelv, ahol egy-egy operátort másképp kell leírni. Ebben a cikkben a JavaScript operátorait tárgyaljuk.

Nézzük meg, hogy milyen operátorokat különböztetünk meg a JS-ben:

  • Aritmetikai operátorok
  • Értékadó operátorok
  • Összehasonlító operátorok
  • Logikai operátorok
  • Bitenkénti operátorok
  • Típus operátorok

JavaScript aritmetikai operátorok

Legelőször ismerkedjünk meg az aritmetikai operátorokkal. Próbálhatnám hosszasan magyarázni az aritmetika fogalmát, de nem egy egyszerű téma, a szóra rákeresve az első öt találat teljesen másképp írja le. De hogy mégis eltudjuk valahova helyezni ezt a kifejezést, legyen elég annyi, hogy az aritmetika az összeadás, a kivonás, az osztás és a szorzás műveleteivel foglalkozik. Más szóval hívhatjuk mennyiségtannak vagy számtannak is.

Mint ahogy fentebb említettük a legegyszerűbb operátorok közé sorolható az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás is, de ezeken felül lentebb még több aritmetikai operátort találhattok.

OperátorPéldaEredményLeírás
+5+27összeadás
5-23kivonás
*5*210szorzás
**5**225hatványozás
/5/22,5osztás
%5%21a maradékot adja vissza
++5++6eggyel növeli az értékét
5–4eggyel csökkenti az értékét

JavaScript értékadó operátorok

A következő operátorcsoport a JavaScript-ben az értékadó, egyes esetekben hívhatnánk akár értékmódosító operátoroknak is őket, mert egy változó már létező értékét cseréli le egy másikra. A legegyszerűbb értékadó operátorunk az egyenlőség, hiszen segítségével egy értékkel ruházhatunk fel egy változót. A „Példa” elnevezésű oszlopban láthatod, hogy hogyan írjuk egyszerűsítve az „Így is írhatnánk” oszlopban található műveletet.

OperátorPéldaÍgy is írhatnánkLeírás
=x = 5x = 5értékadás
+=x += 5x = x + 5az alapértéket növeli
-=x -= 5x = x – 5az alapértéket csökkenti
*=x *= 5x = x * 5az alapértéket szorozza
/=x /= 5x = x / 5az alapértéket osztja
%=x %= 5x = x % 5a maradékkal lesz egyenlő az x
**=x **= 5x = x ** 5x egyenlő lesz a hatványraemeléssel

JavaScript összehasonlító operátorok

Az összehasonlító operátorokat egy feltétel során szoktuk felhasználni, segítségükkel megvizsgálhatjuk a változókat, vagy szimpla értékeket. Többek között azt, hogy egy változó értéke egyenlő-e az általunk várt értékkel vagy sem. A vizsgálat után dönthetünk a továbbhaladásról.

OperátorPéldaEredményLeírás
==„5” == 5igazegyenlő-e a két érték
===„5” === 5hamisa két érték és a típusúk egyenlő-e
!=„5” != 5hamisnem egyenlő
!==„5” !== 5igazértékük vagy típusuk nem egyenlő
>5 > 2igaznagyobb-e
<5 < 2hamiskisebb-e
>=5 >= 2igaznagyobb vagy egyenlő
<=5 <= 2hamiskisebb vagy egyenlő
?(5 < 2 ) ? igaz : hamis;hamishármas operátor (a ? elé megy a feltétel, a : elé az igaz ág, a : mögé a hamis ág)

JavaScript logikai operátorok

A logikai operátorokat is feltételek írásakor szoktuk felhasználni. Arra valók, hogy több feltételt fűzzünk össze, azaz megtehetjük, hogy olyan elágazást írunk, amely csak akkor halad tovább, ha az összes feltételünk igaz. Például, csak akkor engedjük be a felhasználót a weboldalunkra, ha elmúlt 18 éves és be van jelentkezve. Ezt egy „LOGIKAI ÉS” operátorral tudjuk végrehajtani, mert mind a két feltételnek teljesülnie kell.

OperátorLeírás
&&LOGIKAI ÉS (mindegyik feltétel igaz)
||LOGIKAI VAGY (legalább az egyik feltétel igaz)
!LOGIKAI NEM (a feltétel nem igaz)

JavaScript bitenkénti operátorok

A JavaScript bitenkénti operátorával bitekre vonatkozó műveleteket tudunk végrehajtani. Ezek az operátorok a vizsgálatokat nem decimálisan, hanem bitszinten végzik el.

OperátorLeírásPéldaÍgy is írhatnánkEredményDecimálisan
&és (AND)5 & 10101 & 00010001 1
|vagy (OR)5 | 10101 | 00010101 5
~nem (NOT)~ 5 ~01011010 10
^kizáró vagy (XOR)5 ^ 10101 ^ 00010100 4
<<nullával kitöltés balra eltolással5 << 10101 << 11010 10
>>aláírt jobbra eltolás5 >> 10101 >> 10010  2
>>>nullával kitöltés jobbra eltolással5 >>> 10101 >>> 10010  2

JavaScript típus operátorok

A típus operátorok segítségével egy objektum vagy változó típusára vonatkozó vizsgálatokat tudunk végezni. Például megvizsgálhatjuk, hogy milyen egy változó típusa vagy pedig azt, hogy egy objektumtípus példánya-e az objektum.

OperátorLeírás
typeofegy változó típusával tér vissza
instanceofigaz értéket ad vissza, ha az objektum egy objektumtípus példánya

Ha hasznos volt számodra, akkor kérlek oszd meg másokkal is, hogy ezzel támogass minket!