Operátorok a PHP-ban (Aritmetikai, értékadó, értéknövelő, értékcsökkentő, összehasonlító, logikai, feltételes értékadó, tömb- és szövegoperátorok)

Ebben a cikkben a PHP-ban használatos operátorokról lesz szó, többek között az aritmetikai, értékadó, értéknövelő, értékcsökkentő, összehasonlító, logikai, feltételes értékadó, tömb- és szövegoperátorokról.

A PHP leckékhez készített kép, mely bemutatja, hogy weboldalunkon ingyenesen tanulható a PHP nyelv

Operátorok a PHP-ban (Aritmetikai, értékadó, értéknövelő, értékcsökkentő, összehasonlító, logikai, feltételes értékadó, tömb- és szövegoperátorok)

Ebben a cikkben a PHP-ban használatos operátorokról lesz szó, többek között az aritmetikai, értékadó, értéknövelő, értékcsökkentő, összehasonlító, logikai, feltételes értékadó, tömb- és szövegoperátorokról.

Mi is az az operátor?

WikiPédiát segítségül hívva definiáljuk az operátorok fogalmát: ,,Az algebrában és számítógéptudományban: műveleti jel, a műveletek elnevezésére használt szimbólum.”

Ebből kiindulva kicsit lazábban úgy is fogalmazhatnánk, hogy operátoroknak nevezzük azokat a nem-szöveges szimbólumokat, amelyek valamilyen műveletet írnak le. A legegyszerűbb ilyen műveletek az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás. Ezek az alapvető operátorok minden programnyelvben megtalálhatóak, de ezenfelül is számos operátor létezik. Az operátorok programozási nyelvenként eltérhetnek, van amelyik többet tartalmaz, van amelyik kevesebbet, illetve van olyan nyelv, ahol egy-egy operátort másképp kell leírni. Ebben a cikkben a PHP operátorait fogjuk végigvenni és bemutatni.

Nézzük meg, hogy milyen operátorokat különböztetünk meg a PHP nyelvben:

  • aritmetikai operátorok
  • értékadó operátorok
  • értéknövelő, értékcsökkentő operátorok
  • összehasonlító operátorok
  • logikai operátorok
  • feltételes értékadó operátorok
  • tömboperátorok
  • szövegoperátorok

Aritmetikai operátorok a PHP-ban

Legelőször ismerkedjünk meg a leggyakrabban használt aritmetikai operátorokkal, amelyek tulajdonképpen matematikai műveleteket hajtanak végre. Többek között összeadást, kivonást, szorzást, osztást, hatványozást.

OperátorPéldaEredményLeírás
+5+27összeadja a két számot
5-23kivonja a két számot
*5*210szorozza a két számot
/5/22,5osztja az első számot a másodikkal
%5%21az első szám másodikkal való elosztása után fennmaradó maradékot adja vissza
**5**225az első számot a második hatványára emeli

PHP értékadó operátorok

A következő operátorcsoport, az értékadó. Ennek a neve is nagyon beszédes, hiszen egyértelműen sugallja, hogy segítségével értéket tudunk adni, például egy változónak. A legegyszerűbb értékadó operátor az egyenlőség művelet, de vannak olyanok is, amelyek azt a célt szolgálják, hogy felgyorsítsák a kódolást. Például egyszerre növelhetjük egy változónk értékét és írhatjuk felül az eredeti értéket.

Az alábbi táblázatban legyen a $x változó értéke 5.

OperátorPéldaEredményÍgy is írhatnánkLeírás
=$x = 55$x = 5értékadás
+=$x += 510$x = $x + 5az alapértéket növeli
-=$x -= 50$x = $x – 5az alapértéket csökkenti
*=$x *= 525$x = $x * 5az alapértéket szorozza
/=$x /= 51$x = $x / 5az alapértéket osztja
%=$x %= 50$x = $x % 5a maradékkal lesz egyenlő az x

PHP értéknövelő, értékcsökkentő operátorok

A következő PHP operátor neve is igen beszédes, hiszen egyértelműen kifejezi, hogy segítségével például változók értékét tudjuk növelni.

Az alábbi táblázatban legyen a $x változó értéke 5.

OperátorPéldaEredményLeírás
++$x++$x;6növeli $x értékét eggyel, majd visszaadja $x értékét
$x++$x++; 6visszaadja $x értékét , majd növeli $x értékét eggyel
–$x–$x; 4csökkenti $x értékét eggyel, majd visszaadja $x értékét
$x–$x–; 4visszaadja $x értékét, majd csökkenti $x értékét eggyel

PHP összehasonlító operátorok

A következő csoport az összehasonlító operátorok, segítségükkel értékeket tudunk összehasonlítani. Használatukkor összehasonlíthatunk akár egy tömbelemet egy konkrét értékkel vagy egy változóval.

OperátorPéldaEredményLeírás
==“5” == 5igazigazzal tér vissza, ha a két érték egyenlő
===“5” === 5hamis igazzal tér vissza, ha a két érték és típusuk egyenlő
!=“5” != 5igazigazzal tér vissza, ha a két érték nem egyenlő
<>“5” <> 5 igazigazzal tér vissza, ha a két érték nem egyenlő
!==“5” !== 5igaz igazzal tér vissza, ha a két érték vagy a típusuk nem egyenlő
>5 > 2igazigazzal tér vissza, ha az első érték nagyobb, mint a második
<5 < 2hamis igazzal tér vissza, ha a második érték nagyobb, mint az első
>=5 >= 2igaz igazzal tér vissza, ha az első érték nagyobb vagy egyenlő, mint a második
<=5 <= 2hamis igazzal tér vissza, ha a második érték nagyobb vagy egyenlő, mint az első
<=>2 <=> 5
5 <=> 5
5 <=> 2
-1
0
1
-1, 0 vagy 1 értékkel tér vissza, attól függően, hogy az első érték kisebb, egyenlő vagy nagyobb

PHP logikai operátorok

A logikai operátorok használatára feltételes utasítások (elágazások) során lehet szükség. Használatukkal sokkal komplexebb, összetettebb feltételeket tudunk szabni egyes kódrészletek lefutására vonatkozólag.

Az alábbi táblázatban legyen $x=5 és a $y=2.

OperátorPéldaEredményLeírás
&&$x==5 && $y==2igazLOGIKAI ÉS (mindegyik feltétel igaz)
and $x==5 && $y==5 hamis LOGIKAI ÉS (mindegyik feltétel igaz)
||$x==5 || $y == 5igazLOGIKAI VAGY (legalább az egyik feltétel igaz)
or$x == 0 || $y == 0hamis LOGIKAI VAGY (legalább az egyik feltétel igaz)
xor$x == 5 xor $y == 5igazKIZÁRÓ VAGY (csak az egyik érték lehet igaz, mindkettő nem)
!$x != $yigaz LOGIKAI NEM (a feltétel nem igaz)

PHP tömboperátorok

A tömboperátorok olyan operátorok, amelyek segítségével műveleteket, illetve vizsgálatokat tudunk tenni egy vagy akár több tömbre vonatkozólag.

Az alábbi táblázatban vegyük úgy, hogy van két tömbünk a következő értékekkel: $x=[5, 4, 3] és $y=[2, 1, 0, -1, -2]

OperátorPéldaEredményLeírás
+$x + $y5, 4, 3, -1, -2összefűz két tömböt (egy indexről csak egy elemet vesz, ezért nem szerepel az eredménynél a 2, 1 és a 0, hiszen a 0., 1. és a 2. indexű elemeket az első tömbből szedte ki)
==$x == $yhamisigaz értékkel tér vissza, ha a két tömb kulcs-érték párja megegyezik
===$x === $yhamisigaz értékkel tér vissza, ha a két tömb kulcs-érték párja ugyanabban a sorrendben jelenik meg és azonos típusú
!=$x != $yigazigaz értékkel tér vissza, ha a két tömb nem egyenlő
<>$x <> $yigaz igaz értékkel tér vissza, ha a két tömb nem egyenlő
!==$x !== $yigaz igaz értékkel tér vissza, ha a két tömb nem azonos

PHP szövegoperátorok

A PHP-ban fellelhető szövegoperátorok segítségével a szövegeinket „manipulálhatjuk”. Például összefűzhetünk két különálló szöveget.

Az alábbi táblázatban vegyük úgy, hogy van két változónk: $szoveg1 = „Szöveg1” és $szoveg2 = „Szöveg2”

OperátorNévPéldaEredményLeírás
.összefűzés$szoveg1 . $szoveg2Szöveg1Szöveg2összefűzi két változó értékét
.=összefűző értékadás$szoveg1.= $szoveg2$szoveg1 = Szöveg1Szöveg2 összefűzi két változó értékét, majd elmenti az első változóba

PHP feltételes értékadó operátorok

A feltételes értékadó operátorok egy feltételtől teszik függővé azt, hogy milyen értéket vesz fel a változó.

Az alábbi táblázatban tegyük fel, hogy van egy változónk: $y = 5;

OperátorSzintaxisPéldaEredményLeírás
?:$x = kifejezés1 kifejezés2 : kifejezés2$x = ($y==5) ? „igaz” : „hamis”;igaz$x értékét kifejezés2 lesz, ha kifejezés1 értéke igaz, és kifejezés3, ha a kifejezés1 értéke hamis.
??$x =  kifejezés1 ?? kifejezés2$x = „igaz” ?? „hamis”;igaz$x értéke kifejezés1 lesz, ha kifejezés1 létezik és nem NULL, kifejezés2, ha nem létezik vagy NULL az értéke.

Ha hasznos volt számodra, akkor kérlek oszd meg másokkal is, hogy ezzel támogass minket!