Webfejlesztés

Ha szeretnél webfejlesztést tanulni, akkor jó helyen jársz. Leckéink sorba vannak szedve, hogy lépésről-lépésre tudj haladni a webfejlesztéssel. Nálunk a HTML-től kezdve, a CSS-en át, a JavaScript-ig és a PHP-ig, mindenről tanulhatsz. Minden egyes lecke magyar nyelvű és teljesen ingyenes.

Comments
Mi az a CSS kijelölő, azaz szelektor? (CSS selector használata) 0
CSS használati útmutató: A CSS használata 0
CSS fájl létrehozása 0
CSS komment, azaz megjegyzés használata (CSS comments) 0
Színek használata CSS segítségével (CSS colors) 0
Szövegszín beállítása CSS-ben (CSS color) 0
CSS háttérszín beállítása (CSS background-color) 0
CSS színátmenet (Lineáris és sugárirányú CSS gradient) 0
CSS háttérkép beállítása (CSS background-image) 0
Dőlt betű beállítása CSS-el (CSS italic) 0
Szöveg aláhúzás CSS segítségével (CSS underline) 0
CSS szövegformázás (Szövegszín, szövegigazítás, szövegátalakítás, szövegdekoráció, szövegárnyék, szöveg háttér) 0
CSS keretek, szegélyek használata (CSS border) 0
CSS margó beállítása (CSS margin) 0
CSS alapok (A CSS alapjainak összefoglalója) 0
CSS padding használata (CSS padding magyarul) 0
CSS hivatkozások, linkek formázása (HTML a elem formázása CSS segítségével) 0
CSS lista formázás 0
CSS táblázat formázás (CSS table) 0
Gomb formázása CSS-el (CSS button) 0
CSS képigazítás (Kép igazítása középre, balra, jobbra CSS-el) 0
CSS animáció készítése 0
Reszponzív weboldal készítése (Viewport és CSS Media Query) 0
CSS pozíció (abszolút, relatív, rögzített, statikus, ragadós) 0
Mi az a z-index és hogyan kell használni? 0
CSS float használata (CSS úsztatás, lebegés) 0
CSS szélesség, magasság (width, height, max-width, max-height, min-width, min-height) 0
CSS fonts (betűkészlet, betűtípus, betűvastagság) 0
Mi az a JavaScript? A JavaScript (JS) bemutatása 0
JavaScript használata (Hova rakjuk a JS kódot, hogyan kössük össze a HTML dokumentummal) – head, body, külső fájl 0
Milyen JavaScript szerkesztő programot használjak? + Letöltés 0
JavaScript alapok (A JS programozás alapjai) 0
JavaScript változók és konstansok (var, let és const magyarul) 0
Tömbök a JavaScript-ben (Tömbök magyarázata, létrehozása, elemek hozzáadása, módosítása, törlése, indexelés, tömb hosszának megállapítása) 0
Műveletek string-ekkel a JavaScript-ben (JS string metódusok, függvények, tulajdonságok) 0
JavaScript ciklusok, azaz JS iterációk (for, while, do while) 0
A for ciklus használata a JavaScript-ben (JS for iteráció elmélet, szintaktika, példa) 0
JavaScript while ciklus bemutatása (JS while és do while iteráció szintaktika, példa) 0
JavaScript operátorok ismertetése (JS aritmetikai, értékadó, összehasonlító, logikai, bitenkénti és típus operátor bemutatása) 0
JavaScript logikai változó (JS boolean magyarul) 0
JavaScript elágazások (if, switch) 0
if használata a JavaScript-ben (JS if, else és else if magyarul) 0
A switch használata a JavaScript-ben (JS switch…case) 0
JavaScript alert használati útmutató (JS felugró ablak) 0
JavaScript getElementBy és innerHTML használata (Szöveg írása HTML dokumentumba JS segítségével) 0
JavaScript függvények, eljárások, metódusok (JS függvény fogalma, létrehozása, meghívása) 0
JavaScript események (JS event magyarul) 0
JavaScript onclick esemény (JavaScript függvény meghívása kattintáskor, gomb megnyomásakor) 0
JavaScript objektumok fogalma, létrehozása, használata (Objektum tulajdonságok és metódusok szintaxisa + példa) 0
JavaScript JSON használata, készítése, feldolgozása, beolvasása 0
Random, véletlenszám generálása JavaScript-ben (JS Math.random() és Math.floor() magyarul) 0
Kliensoldali űrlapellenőrzés: űrlapmezők ellenőrzése HTML és JavaScript segítségével 0
Mi az a PHP? A PHP fogalma és bemutatása 0
Hogyan és hova írjunk PHP kódot? 0
Komment, megjegyzés hozzáfűzése PHP kódhoz 0
PHP kiíratások, azaz echo és print + short open tag beállítása, használata 0
A legjobb PHP kódszerkesztő programok, IDE-k listája 0
PHP változók és konstansok fogalma, szintaxisa + példa létrehozásra, módosításra, lekérdezésre 0
Műveletek tömbökkel PHP-ban (Tömb létrehozása, elemek hozzáadása, felülírása, törlése, tömb hosszának megállapítása, elemeinek kiíratása) 0
Ciklusok a PHP-ban (for, while, do-while, foreach iterációk + break és continue használata) 0
Elágazások a PHP-ban (if és switch feltételes utasítás) 0
PHP alapok (PHP webprogramozás alapjai kezdőknek) 0
Operátorok a PHP-ban (Aritmetikai, értékadó, értéknövelő, értékcsökkentő, összehasonlító, logikai, feltételes értékadó, tömb- és szövegoperátorok) 0
Függvények a PHP-ban (Paraméteres és paraméter nélküli függvények létrehozása, meghívása, hivatkozás szerinti paraméterátadás, típusmegfeleltetés, alapértelmezett érték) 0
MySQL adatbázis-műveletek a PHP-ban (adatbázis-kapcsolat létrehozása, bezárása, tábla létrehozása, rekord hozzáadása, törlése, módosítása, lekérdezések írása) 0
Session, azaz munkamenetkezelés PHP-ban (Munkamenet indítása, session változók létrehozása, munkamenet megszűntetése) 0
Sütik kezelése PHP-ban (cookie létrehozása, módosítása, lekérdezése, törlése) 0
Űrlapkezelés a PHP-ban POST és GET metódus segítségével 0
SQL és XSS injekció elleni védelem PHP-ban (htmlspecialchars, real_escape_string és előkészített utasítások használata) 0
PHP titkosítás, avagy hogyan védjük a felhasználók adatait (password_hash() és password_verify() PHP függvények) 0
PHP include és require utasítások (+ include_once és require_once) 0
Fájlkezelés a PHP-ban (Fájl létrehozása, megnyitása, írása, törlése, lezárása) 0
PHP isset() függvény használata 0
PHP String függvények (Szöveg karaktereinek, szavainak megszámlálása, szöveg keresése, cseréje, nagy-, kisbetűssé alakítása, visszafele kiíratása) 0
PHP Math függvények (Matematikai függvények a PHP-ban: abszolút érték, számrendszerek közötti váltás, szögfüggvények, radián és fok közötti átváltás, számok kerekítése, gyökvonás, logaritmus, pi) 0
Véletlenszerű (random) szám generálása PHP-ban (rand() és mt_rand() függvények használata) 0
Csatlakozás, kapcsolódás MySQL adatbázishoz PHP-ban (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel) 0
MySQL adatbáziskapcsolat lezárása PHP-ban (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel) 0
Tábla létrehozása MySQL adatbázisban PHP nyelv alatt (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális megoldással) 0
Rekord hozzáadása MySQL adatbázis táblájához PHP nyelvben (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel) 0
Rekord módosítása MySQL adatbázis táblájában PHP nyelv alatt (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel) 0
Milyen kiterjesztése van a PHP fájloknak? 0
Rekord törlése MySQL adatbázis táblából PHP nyelvben (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel) 0
MySQL lekérdezés készítése PHP-ban (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel) 0
A legjobb PHP keretrendszerek (13 PHP framework) 0
A legjobb JavaScript keretrendszerek (17 JS framework) 0
Mi az az adatbázis-kezelés és SQL? – Adatbázis, relációs adatbázis, SQL fogalmak és példák 0
SQL szerver telepítése XAMPP segítségével: MySQL, phpMyAdmin és Apache 0
SQL nyelvi elemek csoportosítása: adatdefiníciós, adatlekérdező, adatmanipulációs, adatelérést vezérlő nyelv (DDL, DQL, DML, DCL utasítások) 0
Adattípusok MySQL adatbázis-kezelőben 0
Megszorítások, megkötések, kényszerfeltételek SQL adatbázis-kezelő rendszerben (NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, DEFAULT) 0
Adatbázis létrehozása SQL-ben: CREATE DATABASE utasítás példákkal 0
Adatbázis törlése SQL-ben: DROP DATABASE utasítás példákkal 0
Tábla létrehozása SQL adatbázisban: CREATE TABLE utasítás példákkal 0
Tábla módosítása SQL adatbázisban: ALTER TABLE utasítás példákkal (ADD, DROP COLUMN, ALTER/MODIFY COLUMN) 0
Tábla törlése SQL adatbázisban: DROP TABLE és TRUNCATE TABLE utasítások példákkal 0
Rekord hozzáadása SQL adatbázis táblájához: INSERT INTO utasítás példákkal 0
Rekord törlése SQL adatbázis táblájából: DELETE utasítás példákkal 0
Rekord módosítása, frissítése SQL adatbázis táblájában: UPDATE utasítás példákkal 0
SQL SELECT és FROM záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL WHERE utasítás és az operátorok bemutatása példákkal (NOT, AND, OR, BETWEEN, LIKE, IN, EXISTS, ANY, ALL) 0
Az SQL ORDER BY záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL GROUP BY záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Elsődleges és idegen kulcs használata SQL-ben -PRIMARY KEY, FOREIGN KEY megszorítások bemutatása példákkal 0
SQL táblák összekapcsolása: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az adatbázis-kezelés alapjai (SQL alapok) 0
Az SQL HAVING záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL SELECT DISTINCT záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
SQL AUTO INCREMENT utasítás (Adatbázismező értékének automatikus növelése) 0
SQL álnév (alias) használata adatbázis-lekérdezés során 0
SQL aggregáló, összesítő függvények: MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM 0
SQL LIMIT, SELECT TOP, FETCH FIRST, ROWNUM utasítások bemutatása példákkal 0
Index létrehozása SQL adatbázis-kezelőben (SQL CREATE és DROP INDEX utasítás) 0
Dátumok kezelése MySQL adatbázis-kezelőben (MySQL dátum és idő adattípusok) 0
Mi az a WordPress? Mit jelent, hogy CMS? (WP, CMS jelentése, fogalma) 0
Új WordPress oldal létrehozása: WordPress letöltése, telepítése saját gépre, tárhelyre (cPanel-es és cPanel nélküli telepítés) 0
WordPress bejelentkezés, belépés admin felületre 0
WordPress sablon, téma telepítése + Ingyenes és fizetős WordPress sablonok 0
Sorkizárt szövegigazítás CSS-ben 0
Könyvek a webfejlesztésről – Milyen könyvekből tanuljak webprogramozást? 0
WordPress sablon testreszabása, szerkesztése (Testreszabás fül bemutatása) 0
WordPress bővítmények (Bővítmények fül bemutatása) + Legjobb pluginok 0
WordPress Gutenberg bejegyzésszerkesztő és Bejegyzések fül bemutatása 0
WordPress kategóriák és címkék 0
WordPress Média fül bemutatása + támogatott fájltípusok 0
Oldalak fül bemutatása WordPress-ben 0
WordPress hozzászólások kikapcsolása, törlése új és már meglévő bejegyzéseknél 0
Felhasználók kezelése, adatainak módosítása WordPress-ben (Felhasználók fül) 0
Mik azok a widgetek és hogyan kell használni őket a WordPress-ben? 0
WordPress weboldal alapvetői beállításai (Beállítások menü bemutatása) 0
WordPress eszközök bemutatása (Importálás, exportálás, webhely egészség, személyes adatok exportálása, törlése) 0
WordPress képek optimalizálása, képek méretének csökkentése 0
WordPress weboldal gyorsítása bővítményekkel és plugin nélkül (11 bővítmény + 17 tipp sebességoptimalizáláshoz) 0
Biztonsági mentés készítése WordPress-ben + 5 bővítmény 0
WordPress frissítés: a WP, a bővítmények és a sablonok naprakészen tartása 0
WordPress weboldal karbantartása lépésről-lépésre 0
GDPR magyarul: Cookie (süti) bővítmény WordPress-hez (4+1 plugin) 0
WordPress magyarítása és sablonok, bővítmények fordítása magyarra 0
WordPress láthatóság beállítása oldalak, bejegyzések, keresőmotorok esetén 0
WordPress szerepkörök bemutatása (Jogosultságok listája) 0
WordPress lomtár használata, működése 0
Drupal vagy WordPress? – Funkciók összehasonlítása 0
Wix vagy WordPress? – Funkciók összehasonlítása 0
WordPress vagy Joomla? – Funkciók összehasonlítása 0
WordPress karbantartási mód 0
WordPress jelszó megváltoztatása (5 módszer) 0
Kapcsolati űrlap létrehozása WordPress-ben (4 egyszerű és ingyenes bővítmény) 0
Sorkizárt szöveg készítése WordPress-ben 0
WordPress weboldalkészítés alapok: Komplett útmutató WP weboldal készítéshez (19 fejezet) 0
A 19 legjobb ingyenes WordPress bővítmény, plugin 0
A 7 legjobb ingyenes WordPress sablon, téma 0
Az 5 legjobb fizetős (prémium) WordPress sablon, téma 0
Az 8 legjobb webáruház sablon WordPress webshopok számára 0
A 8 legjobb WordPress időpontfoglaló bővítmény, plugin 0