MySQL adatbázis-kezelés

Szeretnél MySQL adatbázis-kezelést tanulni? Tedd meg nálunk teljesen ingyenesen, hiszen több, mint 20+ leckéhez férhetsz hozzá teljes terjedelmében.

Comments
Mi az az adatbázis-kezelés és SQL? – Adatbázis, relációs adatbázis, SQL fogalmak és példák 0
SQL szerver telepítése XAMPP segítségével: MySQL, phpMyAdmin és Apache 0
SQL nyelvi elemek csoportosítása: adatdefiníciós, adatlekérdező, adatmanipulációs, adatelérést vezérlő nyelv (DDL, DQL, DML, DCL utasítások) 0
Adattípusok MySQL adatbázis-kezelőben 0
Megszorítások, megkötések, kényszerfeltételek SQL adatbázis-kezelő rendszerben (NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, DEFAULT) 0
Adatbázis létrehozása SQL-ben: CREATE DATABASE utasítás példákkal 0
Adatbázis törlése SQL-ben: DROP DATABASE utasítás példákkal 0
Tábla létrehozása SQL adatbázisban: CREATE TABLE utasítás példákkal 0
Tábla módosítása SQL adatbázisban: ALTER TABLE utasítás példákkal (ADD, DROP COLUMN, ALTER/MODIFY COLUMN) 0
Tábla törlése SQL adatbázisban: DROP TABLE és TRUNCATE TABLE utasítások példákkal 0
Rekord hozzáadása SQL adatbázis táblájához: INSERT INTO utasítás példákkal 0
Rekord törlése SQL adatbázis táblájából: DELETE utasítás példákkal 0
Rekord módosítása, frissítése SQL adatbázis táblájában: UPDATE utasítás példákkal 0
SQL SELECT és FROM záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL WHERE utasítás és az operátorok bemutatása példákkal (NOT, AND, OR, BETWEEN, LIKE, IN, EXISTS, ANY, ALL) 0
Az SQL ORDER BY záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL GROUP BY záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Elsődleges és idegen kulcs használata SQL-ben -PRIMARY KEY, FOREIGN KEY megszorítások bemutatása példákkal 0
SQL táblák összekapcsolása: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az adatbázis-kezelés alapjai (SQL alapok) 0
Az SQL HAVING záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
Az SQL SELECT DISTINCT záradék használata (Adatbázis-lekérdezések utasításai példákkal) 0
SQL AUTO INCREMENT utasítás (Adatbázismező értékének automatikus növelése) 0
SQL álnév (alias) használata adatbázis-lekérdezés során 0
SQL aggregáló, összesítő függvények: MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM 0
SQL LIMIT, SELECT TOP, FETCH FIRST, ROWNUM utasítások bemutatása példákkal 0
Index létrehozása SQL adatbázis-kezelőben (SQL CREATE és DROP INDEX utasítás) 0
Dátumok kezelése MySQL adatbázis-kezelőben (MySQL dátum és idő adattípusok) 0