SQL nyelvi elemek csoportosítása: adatdefiníciós, adatlekérdező, adatmanipulációs, adatelérést vezérlő nyelv (DDL, DQL, DML, DCL utasítások)

Ebben a leckében bemutatásra kerülnek az SQL nyelvi elemei: az adatdefiníciós (DDL), az adatlekérdező (DQL), az adatmanipulációs (DML) és az adatelérést vezérlő (DCL) nyelv és a leggyakrabban használt utasításaik.

SQL alapok kezdőknek, SQL ismeretek kurzus borítókép

SQL nyelvi elemek csoportosítása: adatdefiníciós, adatlekérdező, adatmanipulációs, adatelérést vezérlő nyelv (DDL, DQL, DML, DCL utasítások)

Ebben a leckében kicsit még maradunk elméleti síkon, azaz bemutatjuk az SQL nyelvi elemeit: az adatdefiníciós (DDL), az adatlekérdező (DQL), az adatmanipulációs (DML) és az adatelérést vezérlő (DCL) nyelvet. Azonban, hogy kicsit könnyebben emészthetővé tegyük ezt az elméletet, így minden nyelvi elem esetében bemutatjuk a leggyakoribb utasításait. Ezen utasítások használatát később részletesebben is tárgyaljuk.

Adatdefiníciós nyelv

Bár ritkán, de az adatdefiníciós nyelvekre szoktak még adatdeklarációs nyelvként is hivatkozni. Az adatdefiníciós nyelvet angolul Data Definition Language-nek nevezzük, melynek a rövidítése DDL.

Az adatdefiníciós nyelv olyan utasításokat tartalmaz, amelyek az adatbázis elemekkel kapcsolatos műveleteket végeznek, másképpen kifejezve az adatbázisok sémáját határozhatjuk meg segítségükkel. Például adatbázist, táblát, felhasználókat hoz létre, módosít vagy töröl.

Nézzük mely utasítások tartoznak az adatdefiníciós nyelv alá:

 • CREATE
 • ALTER
 • DROP
 • TRUNCATE

Alább mindegyik utasítást ismertetjük, de részletesebben példákkal bemutatva egy későbbi leckében kerül sor rájuk.

CREATE

Adatbázis objektum létrehozását szolgálja, leggyakrabban táblákat, nézeteket, idexeket hozunk létre vele.

ALTER

A már létező adatbázis objektumokat tudjuk módosítani vele.

DROP

Már létező adatbázis objektumokat tudunk törölni vele. Törli magát az adatbázis objektumot és a tartalmát is.

TRUNCATE

Ha a DROP utasítást használjuk egy adatbázistáblára, akkor az törli az adatbázis tartalmát és magát az adatbázist is, míg a TRUNCATE csak az adatbázis tartalmát törli, de az adatbázist meghagyja.

Adatlekérdező nyelv

Az adatlekérdező nyelvre sokan csak szimplán lekérdező nyelvként hivatkoznak, angolul Data Query Language-nek (DQL) hívják.

Mint ahogy a neve is utal rá az adatlekérdező nyelv az adatok lekérdezésére használható. Az adatbázisban tárolt adatokat ezen utasítások segítségével kérhetjük le, rendezhetjük sorba vagy csoportosíthatjuk.

Az adatlekérdező nyelv utasításai:

 • SELECT
 • FROM
 • WHERE
 • GROUP BY
 • HAVING
 • ORDER BY

SELECT

A SELECT a lekérdezés főutasítása, itt azokat az oszlopokat kell megadnunk, amelyek eredményét látni szeretnénk.

FROM

A FROM kulcsszó után kell megadnunk azokat a táblákat, amelyekből szeretnénk adatokat lekérdezni.

WHERE

Segítségével szűrési feltételeket határozhatunk meg. Csak azok a rekordok kerülnek kilistázásra, amelyek kielégítik a feltételeket.

GROUP BY

Sorok csoportosítását, összevonását érhetjük el vele.

HAVING

Segítségével a csoportosítás utáni eredményhalmazon fogalmazhatunk meg újabb szűrési feltételeket.

ORDER BY

A lekérdezés eredményét rendezhetjük, állíthatjuk sorba valamilyen szempont alapján.

Adatmanipulációs nyelv

A következő nyelvi elem az adatmanipulációs nyelv (vagy adatmódosító nyelv), amelyet angolul Data Manipulation Language (DML) néven hívunk. Az adatmanipulációs nyelv utasításai az adatok hozzáadását, módosítását, törlését valósítják meg.

Az adatmanipulációs nyelv utasításai:

 • INSERT INTO
 • UPDATE
 • DELETE FROM

INSERT INTO

Ezzel az utasítással adatokat adhatunk hozzá egy táblához.

UPDATE

Módosításokat, frissítéseket hajthatunk végre a már létező adatokon.

DELETE FROM

Segítségével törölhetjük a feltételeknek megfelelő adatokat, rekordokat.

Adatelérést vezérlő nyelv

Magyarul adatelérést vezérlő nyelvnek, vagy adatvezérlő nyelvnek, angolul pedig Data Control Language-nek (DCL) nevezik. Ezen nyelvi utasítások a jogosultságok kezelését, szabályozását valósítják meg.

Az adatelérést vezérlő nyelv utasításai:

 • GRANT
 • REVOKE

GRANT

Különböző jogosultságokat adhatunk vele a felhasználóknak.

REVOKE

Jogosultságokat vehetünk el vele felhasználóktól.

Végszó

Ezzel a lecke végére értünk, bemutattuk mind a négy SQL nyelvi elemet, illetve a hozzájuk tartozó legalapvetőbb utasításokat is. Ebben a cikkben nem hoztunk példákat az egyes utasításokra, de csak azért nem, mert minden utasításnak egy külön leckét szánunk a későbbiekben. Haladj tovább a kurzusban és ismerkedj meg az SQL utasításokkal sokkal részletesebben.

Ha hasznos volt számodra, akkor kérlek oszd meg másokkal is, hogy ezzel támogass minket!