MySQL lekérdezés készítése PHP-ban (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel)

Ebben a leckében bemutatjuk, hogy hogyan készíthetsz MySQL lekérdezéseket PHP-ban objektumorientáltan, procedurálisan vagy PDO-val.

MySQL adatbázis-műveletek a PHP-ban (adatbázis-kapcsolat létrehozása, bezárása, tábla létrehozása, rekord hozzáadása, törlése, módosítása, lekérdezések írása) című cikk borítóképe

MySQL lekérdezés készítése PHP-ban (MySQLi objektumorientált, PDO és MySQLi procedurális módszerrel)

Egy korábbi leckében már foglalkoztunk MySQL adatbázis-műveletekkel PHP nyelv alatt, de ebben a cikkben sokkal részletesebben kifejtjük egyes adatbázis-műveletek megvalósítását. Az előző PHP leckében csak az objektumorientált megvalósítást mutattuk be, de ebben a cikkben mutatunk példát a procedurális és PDO-s megvalósításra is.

Ebben a cikkben már nem ismertetjük az adatbázis és a MySQL fogalmát, ha ezekről is szeretnél többet tudni, akkor olvasd el a korábbi PHP-MySQL leckénket.

Az előző leckében töröltünk egy már létező rekordot a táblánkból, ebben pedig bemutatjuk, hogy hogyan tudtok lekérdezéseket írni.

Mi az a MySQLi?

A MySQLi a PHP5-tel megjelenő modul, amely felületet biztosít az adatbázisszerverekkel végzett műveletek végrehajtásának. Lehetővé teszi a procedurális és az objektumorientált megvalósítást is. Ezt a modul a PHP telepítésekor általában automatikusan települ a számítógépekre. (Ha valakinek mégsem történt volna meg, akkor itt letöltheti és telepítheti.)


A MySQLi bővítmény előnyei:

 • támogatja az objektumorientált megvalósítást
 • támogatja a procedurális interfészt
 • támogatja az előkészített utasításokat
 • támogatja a nyomkövetést
 • támogatja a hibakeresést

Mi az a PDO?

A PDO a PHP Data Objects rövidítése. A PDO tulajdonképpen egy objektum az adatbázis kapcsolatok és lekérdezések egyszerűbb kezelésére. A PDO több különböző adatbázis rendszerrel képes működni, így az igazi előnye, akkor jön elő, amikor szeretnéd lecserélni az adatbázisszervered egy másikra. A PDO használatával csak apróbb módosításokat kell tennünk a kódban.


A PDO nyújtotta lehetőségek:

 • támogatja az objektumorientált megvalósítást
 • támogatja az előkészített utasításokat
 • védelmi funkciók

Mi az az objektumorientált programozás?

Az objektumorientált programozás (angolul object-oriented programming, röviden OOP) egy az objektumokra alapozott programozási elmélet vagy szemlélet. Az objektumok egységbe foglalják az adatokat és a velük kapcsolatos műveleteket. Az adatokat tulajdonságoknak, míg a műveleteket függvényeknek, illetve metódusoknak szoktuk nevezni. Az objektum az objektumorientált programozás egyik alapeleme.

Mi az a procedurális programozás?

A procedurális programozás (vagy eljárás orientált programozás) egy programozási alapelv, melynek alapja a modularitás és a hatókör. A procedurális programozás során azt az alapelvet követjük, hogy a konkrét programozási feladatot minél több kisebb egységre, avagy eljárásra tudjuk bontani. Ezek az eljárások a kódban jól körülhatárolt egységek, melyeket függvénynek vagy metódusnak nevezünk. Egy eljárásnak van elnevezése és olykor visszatérési értéke is. Az eljárás valamilyen műveletet hajt végre. A program futása során a főprogramban ezeket az elkészített eljárásokat hívjuk meg.

Lekérdezés MySQL adatbázisban (SELECT)

Miután a táblánkban már vannak adatok, lehetőségünk van arra, hogy különböző lekérdezéseket írjunk. Ezekkel a lekérdezésekkel kilistázhatjuk egy adott feltételnek megfelelő sorokat (rekordokat). Például kilistázhatjuk az összes programnyelvet, amely 2000 után jelent meg.

SQL lekérdező szintaxis

SELECT mező(k).neve(i) FROM táblanév
FROM feltétel
Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

A mezők neveihez azokat a neveket kell írnunk, amelyek a táblában léteznek és szeretnénk, hogy eredményként megjelennének. A „WHERE” feltétel elhagyható, csak abban az esetben kell használnunk, ha nem szeretnénk a tábla összes elemét kilistázni.

Például, ha írunk egy ilyen lekérdezést:

SELECT id, nev, megjelenesi_ev FROM programnyelvek
Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Akkor ez lesz az eredménye:

idnevmegjelenesi_ev
1PHP1995-06-08
2JavaScript1995-12-04
3Java1996-01-23

Ez kilistázta a tábla összes rekordját, azaz sorát, mert nem tettünk semmilyen feltételt.

Az „id, nev, megjelenesi_ev” helyett írhattam volna csillagot („*”) is, hiszen ezzel kilistázzuk az összes oszlopot. Ha csak a nevüket szerettem volna kilistázni, akkor így kellett volna írnom:

SELECT nev FROM programnyelvek
Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Melynek ez lesz az eredménye:

nev
PHP
JavaScript
Java

Lekérdezés készítése MySQL táblában objektumorientált módon (MySQL SELECT)

Legelőször nézzük meg a rendkívül népszerű objektumorientált megvalósítást.

Szintaktika

KAPCSOLAT->query(SQL.KÓD);
Code language: CSS (css)

Objektumorientált programozás esetében bármilyen SQL utasítás (új rekord felvitele, törlése, módosítása) végrehajtása során a használni kívánt kapcsolatunkra (alábbi példánkban „$conn”) kell meghívni a „query()” függvényt, melynek az SQL utasítás az egyetlen paramétere. Az SQL utasításokat érdemes egy változóba kiszervezni és azt átadni paraméterként.

Példa lekérdezés írására MySQL-ben PHP nyelv alatt objektumorientáltan

PHP kód

<?php
 // adatok felvétele a kapcsolathoz
 $servername = "localhost";
 $username = "felhasznalo";
 $password = "jelszo";
 $dbname = "adatbazis";

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // kapcsolat létrehozása

 // SQL lekérdezés
 $sql = "SELECT id, nev FROM programnyelvek";

 $result = $conn->query($sql);

 // eredmény kiíratása
 if ($result->num_rows > 0) { // ha a lekérdezésnek van eredménye, akkor belépünk az if-be
  while($row = $result->fetch_assoc()) { // amíg van rekord, addig kiírom őket
   echo "id: " . $row["id"]. ", név: " . $row["nev"]. "<br>";
  }
 } else {
  echo "A lekérdezésnek nincs eredménye."; // nincs eredmény
 }

 // kapcsolat lezárása
 $conn->close();
?>
Code language: PHP (php)

Eredmény

id: 1, név: PHP
id: 2, név: JavaScript
id: 3, név: Java


A fenti kódban megírtuk a lekérdezésünket, amely szerint az „id” és a „nev” mezőket szeretnénk lekérdezni. A lekérdezés eredményét eltároljuk a „$result” változóban. Majd következik az eredmény kiíratása. Először megvizsgáljuk, hogy a sorok száma nagyobb-e, mint nulla, mivel ha nem nagyobb, akkor nincs mit kiíratnunk, így fölösleges belépnünk a kiíratáshoz. Ha nagyobb, akkor a lekérdezésünk eredménnyel tért vissza, készítünk egy while ciklust, amely addig megy, amíg a „$row” nem tér vissza null értékkel. Akkor fog null értékkel visszatérni, amikor már nincs több sor. A while ciklus magjában egyszerűen kiíratjuk az id-t és a nevet.

Lekérdezés készítése procedurálisan (MySQL select)

Az objektumorientált verzió után nézzük meg a lekérdezés készítésére vonatkozó procedurális utasításokat.

Szintaxis

mysqli_query(KAPCSOLAT, SQL.UTASÍTÁS);
Code language: CSS (css)

Emlékezzünk rá, hogy bármilyen SQL utasítást (új rekord felvitele, törlése, módosítása) szeretnénk végrehajtani procedurálisan, mindig a „mysqli_query” függvénnyel tehetjük meg, melynek az első paramétere a kapcsolat, míg a második a végrehajtandó SQL kód.

Lekérdezés írása procedurális megvalósítással PHP nyelvben

PHP kód

<?php
 // adatok felvétele a kapcsolathoz
 $servername = "localhost";
 $username = "felhasznalo";
 $password = "jelszo";
 $dbname = "adatbazis";

 $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname); // kapcsolat létrehozása
 
 // lekérdezés megírása
 $sql = "SELECT id, nev FROM programnyelvek";

 $result = mysqli_query($conn, $sql);

 if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // megvizsgáljuk, hogy a lekérdezésnek van-e eredménye
  // amíg van sor, addig kiíratjuk
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { // addig megy amíg van még sor, rekord
    echo "id: " . $row["id"]. ", név: " . $row["nev"]. "<br>";
  }
 } else {
  echo "A lekérdezésnek nincs eredménye."; // nincs eredmény
 }

 mysqli_close($conn); // kapcsolat lezárása
?>
Code language: PHP (php)

Eredmény

id: 1, név: PHP
id: 2, név: JavaScript
id: 3, név: Java

A fenti kódban megírtuk a lekérdezésünket, amely szerint az „id” és a „nev” mezőket szeretnénk lekérdezni. A lekérdezés eredményét eltároljuk a „$result” változóban. Az ezt követő „if” elágazásban megvizsgáltuk a lekérdezés eredményéül kapott sorok számát, ha ez nagyobb, mint nulla, akkor kiíratjuk a sorok számát a „mysqli_fetch_assoc” segítségével. Ha a lekérdezésünk eredmény nélkül végződne, akkor is adunk visszajelzést a felhasználónak.

MySQL lekérdezés készítése, írása PHP-ban PDO-val (MySQL select)

Először megnéztük objektumorientáltan, majd procedurálisan a lekérdezés írásának módszerét, most itt az ideje, hogy szemügyre vegyük a PDO-s megvalósítást.

Lekérdezés futtató szintaxis PDO esetében

KAPCSOLAT->exec(SQL.KÓD);
Code language: CSS (css)

Jegyezzük meg, hogy bármilyen SQL utasítást (új rekord felvitele, törlése, frissítése) szeretnénk végrehajtani PDO-s kapcsolat során, mindig az „exec” függvényt kell meghívnunk a kapcsolatra vonatkozóan, melynek egy paramétere van, az SQL utasítás.

Lekérdezés készítése PDO-s megvalósítással PHP környezetben

PHP kód

<?php
 // adatok felvétele a kapcsolathoz
 $servername = "localhost";
 $username = "felhasznalo";
 $password = "jelszo";
 $dbname = "adatbazis"

 // megpróbáljuk végrehajtani az adatbázisműveleteket, ha nem sikerül, akkor elkapjuk a hibát a "catch"-ben
 try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); // PDO kapcsolat létrehozása
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); // hibakezelés beállítása

 // SQL utasítás
 $sql = "SELECT id, nev FROM programnyelvek";
 $result = $conn->query($sql); // SQL kód futtatása

 while ($row = $result->fetch()) { // amíg van sor, addig megy a while ciklus
  echo "id: " . $row["id"]. ", név: " . $row["nev"]. "<br>"; // rekord kiíratása
 }
 } catch (PDOException $e) { // ha hiba van, akkor ide lépünk be
  echo "Sikertelen művelet.: " . $e->getMessage(); // esetleges hiba kiíratása
 }

 $conn = null; // kapcsolat lezárása
?>
Code language: PHP (php)

Eredmény

id: 1, név: PHP
id: 2, név: JavaScript
id: 3, név: Java


Először megírjuk az SQL kódunkat, majd a „$result” változóba eltároljuk a kód futtatásának az eredményét. Ezt követően a „while” ciklus segítségével addig íratjuk kifele a sorokat, amíg el nem fogynak. Hogy hány sorunk van, pontosabban, hogy meddig van sorunk, azt a „$result->fetch()” biztosítja.

Ha hasznos volt számodra, akkor kérlek oszd meg másokkal is, hogy ezzel támogass minket!