PHP isset() függvény használata

Ebben a PHP leckében az isset() függvényt és használatát mutatjuk be.

Függvények a PHP-ban (Paraméteres és paraméter nélküli függvények létrehozása, meghívása, hivatkozás szerinti paraméterátadás, típusmegfeleltetés, alapértelmezett érték) című cikk borítóképe

PHP isset() függvény használata

Ebben a rövid PHP leckében az isset() függvényt és használatát mutatjuk be.

Mire való a PHP isset() függvénye?

A legtöbb embernek nem tűnik fel elsőre, de az „isset” szó az angol „is set” szó egybeírva, azaz az isset() függvény azt adja vissza, hogy egy változó be van-e állítva. Az, hogy be van-e állítva az azt jelenti, hogy a változó deklarálva van és az értéke nem NULL.

Az isset() függvény egy „true” (igaz) vagy „false” (hamis) értéket ad vissza, attól függően, hogy a függvénynek paraméterként átadott változó deklarálva van-e és az értéke nem NULL. Ha deklarálva van és nem NULL, akkor igaz értékkel tér vissza, ellenkező esetben pedig hamis értékkel.

Szintaxis

isset(VÁLTOZÓ1 ...);
Code language: PHP (php)

A fenti példában a három pont azt akarja szemléltetni, hogy egyszerre nem csak egyetlen egy változót vizsgálhatunk, hanem akár többet is. Ebben az esetben az isset csak akkor tér vissza igaz értékkel, ha az összes változó deklarálva van és egyik értéke sem NULL.

Példa isset() függvény használatára PHP-ban

PHP kód

<?php
  $szam1 = 5;
  $szam3 = NULL;
  if(isset($szam1)) echo "szam1 be van állítva.<br>"; // deklarálva van és nem NULL
  else { echo "szam1 nincs beállítva.<br>"; }
  if(isset($szam2)) echo "szam2 be van állítva.<br>"; // nincs deklarálva
  else { echo "szam2 nincs beállítva.<br>"; }
  if(isset($szam3)) echo "szam3 be van állítva.<br>"; // NULL
  else { echo "szam3 nincs beállítva.<br>"; }
  if(isset($szam1, $szam2)) echo "szam1 és szam2 be van állítva.<br>"; // $szam1 deklarálva van, de $szam2 nincs
  else { echo "szam1 és/vagy szam2 nincs beállítva.<br>"; }
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

szam1 be van állítva.
szam2 nincs beállítva.
szam3 nincs beállítva.
szam1 és/vagy szam2 nincs beállítva.


Kicsit kavalkádnak tűnik ez a kód, de valójában csak azért tűnik bonyolultnak, soknak, mert majd’ minden eshetőségre hoztunk egy példát.

Kezdjük azzal, hogy a legelején felvesszük a $szam1 változó értékét, mely 5, majd a $szam3 változó NULL értéket kap. $szam2-t nem is deklaráljuk.

Majd jön az első if elágazás, melybe az isset() függvényt tettük bele a $szam1 paraméterrel. Mivel a $szam1 deklarálva van és az értéke nem NULL, így ebben az esetben az igaz ág fog lefutni.

Ezt követi a második if elágazás, melybe a $szam2 változót vizsgáljuk isset-tel, amely nincs deklarálva, így a hamis ág fog lefutni.

Ezután jön a harmadik if elágazás, amelyben a $szam3-at vizsgáljuk, ez deklarálva van, de az értéke NULL, így itt is a hamis ág fog lefutni.

Végül az utolsó if elágazásban a $szam1 és a $szam2 beállítottságát vizsgáljuk isset-tel, melyek közül csak a $szam1 van beállítva, így ebben az esetben is a hamis ág fog lefutni.

Ha hasznos volt számodra, akkor kérlek oszd meg másokkal is, hogy ezzel támogass minket!