PHP Math függvények (Matematikai függvények a PHP-ban: abszolút érték, számrendszerek közötti váltás, szögfüggvények, radián és fok közötti átváltás, számok kerekítése, gyökvonás, logaritmus, pi)

A Math függvények segítségével különböző matematikai műveleteket tudunk végrehajtani PHP-ban.

PHP alapok (PHP webprogramozás alapjai kezdőknek) című cikk borítóképe

PHP Math függvények (Matematikai függvények a PHP-ban: abszolút érték, számrendszerek közötti váltás, szögfüggvények, radián és fok közötti átváltás, számok kerekítése, gyökvonás, logaritmus, pi)

A Math függvények segítségével különböző matematikai műveleteket tudunk végrehajtani PHP-ban. Például abszolút értéket, szinuszt koszinuszt számolhatunk, különböző számrendszerek között alakíthatunk át, kerekíthetünk, fokból radiánba, radiánból fokba válthatunk, logaritmust számolhatunk, véletlenszerű számot generálhatunk, lekérhetjük a pi értékét, vagy gyököt vonhatunk.

Abszolút érték

Egy nagyon kis egyszerű függvény segítségével minden számnak lekérhetjük az abszolút értékét.

Szintaxis

abs(SZÁM);
Code language: PHP (php)

Szimplán az „abs()” függvénybe megadjuk azt a számot, amelynek az abszolút értékét szeretnénk megtudni.

Példa abszolút érték lekérésére

PHP kód

<?php
 echo abs(6.7) . "<br>";
 echo abs(-5);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

6.7
5

Számrendszerek közötti átváltás

Most pedig jöjjön egy kicsit komplexebb dolog. Mármint komplexebb lenne a valóságban, de a PHP-ban ez is gyerekjáték. A valóéletben, például papíron számolva, több olyan szabály van, amit figyelembe kell vennünk két számrendszer közötti átváltás során, szerencsére a PHP-ban nincs szükségünk semmilyen előzetes tudásra a művelet végrehajtásához.

Szintaktika

base_convert(MIT, MIRŐL, MIRE);
Code language: PHP (php)

A „base_convert” után három paramétert kell megadnunk, az első az, hogy mit szeretnénk átváltani, a második az, hogy milyen számrendszerről, míg a harmadik az, hogy milyen számrendszerre.

Példa számrendszerek közötti átváltásra

PHP kód

<?php
 echo base_convert(125,10,2) . "<br>";
 echo base_convert(1111101,2,16);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

1111101
7d


A fenti példában mind a két esetben a 125-öt váltottuk át (egyszer tízes számrendszerben, egyszer pedig kettesben). Először tízesből kettesbe, majd kettesből tizenhatosba.

Szögfüggvények a PHP-ban

A szinusz, koszinusz és tangens szögfüggvényeket is könnyedén kiszámolhatjuk a PHP-ban.

Szintaktika

sin(SZÁM); // szinusz
cos(SZÁM); // koszinusz
tan(SZÁM); // tangens
Code language: PHP (php)

A sin, a cos és a tan is értelemszerűen egy számot vár.

Példa szögfüggvények használatára PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo sin(1) . "<br>";
 echo cos(1) . "<br>";
 echo tan(1);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

0.8414709848079
0.54030230586814
1.5574077246549

Radián és fok közötti átváltás

Ha nem vagyunk túl jártasak a radián és fok közötti átváltásokban, akkor szerencsénk van, hiszen a PHP beépítetten tartalmaz függvényt mind a radiánból fokba, mind a fokból radiánba való átváltásra.

Szintaxis

rad2deg(SZÁM); // radiánból fokba
deg2rad(SZÁM); // fokból radiánba
Code language: PHP (php)

Mind a két függvény egy számot vár, amelyet az átváltás során használhat.

Példa radián és fok közötti átváltásra PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo rad2deg(1) . "<br>";
 echo deg2rad(180);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

57.295779513082
3.1415926535898

Számok kerekítése PHP-ban

Lehetőségünk van számok kerekítésére is a PHP-ban a round() függvénnyel.

Szintaktika

round(SZÁM);
Code language: PHP (php)

A „round()” után egyetlen egy számot kell megadnunk, amelyet a PHP kerekíteni fog.


Példa szám kerekítésére PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo round(0.50) . "<br>";
 echo round(0.49) . "<br>";
 echo round(-0.50) . "<br>";
 echo round(-0.49);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

1
0
-1
-0


Láthatjátok, hogy a kerekítést mindenhol tökéletesen elvégzi, de a -0,49-et -0-ra kerekíti és mi tudjuk azt, hogy a nulla egy se nem negatív, se nem pozitív szám. Ezt leszámítva a függvény tökéletesen működik.

Gyökvonás a PHP-ban

A következő függvény igen elterjedt, és valószínűleg nagyon sokatok ismeri. Ezen függvény segítségével gyököt vonhatunk a számokból.

Szintaxis

sqrt(SZÁM);
Code language: PHP (php)

Példa gyökvonásra PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo sqrt(9) . "<br>";
 echo sqrt(3);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

3
1.7320508075689

Logaritmus a PHP-ban

Aki eddig attól rettegett, hogy vajon lehet-e logaritmust számolni a PHP-ban, annak nem kell tovább félnie, hiszen kijelenthetjük, hogy igen, lehet.

Szintaxis

log(SZÁM);
Code language: PHP (php)

Példa logaritmusra PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo log(2) . "<br>";
 echo sqrt(0);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

0.69314718055995
0

Pi (π) értéke a PHP-ban

A pi értéke miatt sem kell már tovább aggódni, hiszen ez is lekérdezhető egy függvénnyel a PHP-ban.

Szintaktika

pi();
Code language: PHP (php)

Itt nincs szükség semmilyen paraméter megadására, hiszen a PHP-ban nem tudjuk befolyásolni a pi tizedespontosságú megjelenését. Minden esetben egy ugyanolyan hosszúságú pi érték fog megjelenni.

Példa pi értékének lekérdezésére PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo pi(3);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

3.1415926535898

Számok kerekítése lefelé PHP-ban

A következő függvény segítségével számokat kerekíthetünk lefelé a PHP-ban.

Szintaktika

floor(SZÁM);
Code language: PHP (php)

Példa számok kerekítésére PHP-ban

PHP kód

<?php
 echo floor(4.9) . "<br>";
 echo floor(-4.9) . "<br>";
 echo floor(-4.1) . "<br>";
 echo floor(-4) . "<br>";
 echo floor(4);
?>
Code language: HTML, XML (xml)

Eredmény

4
-5
-5
-4
4


A számok kerekítése során láthatjuk, hogy mindent lefele kerekít, a 4,9-et 4-re, míg a -4,9-et 5-re.

Random szám generálása PHP-ban

Az utolsó (két) függvény segítségével random, azaz véletlenszerű számot tudtok generálni. Ezek használatát nem írnánk le még egyszer, mert már készítettünk róluk egy részletes cikket.

>> Véletlenszerű (random) szám generálása PHP-ban <<

Ha hasznos volt számodra, akkor kérlek oszd meg másokkal is, hogy ezzel támogass minket!